Video 2018

Joakim Grass, Fat ’n fresh fortsätter att ge dig tips kring hur du använder video i din marknadsföring. Idag trendspanar han in i videons roll under nästa år.