Sociala medier äger – nästan (II)

Sociala medier är ungefär som ett tåg som aldrig slutar gå med resenärer som aldrig sitter still. Det händer något hela tiden. Ständigt måste vi ha koll på nya avgångstider, nya medresenärer och nya spår. Läste du mitt förra inlägg om sociala medier men tyckte att det saknades några tips för att komma igång? Det här kan kanske bli din biljett till en spännande färd på sociala medier. Trevlig resa!

Vilka ska delta?

Du har bestämt att ni ska använda sociala medier. Ska alla på företaget vara med eller bara några utvalda? Mycket beror på vad du vill att ni ska använda sociala medier till. Kanske ni vill nyttja hela registret: underlätta kommunikation, bedriva service och support, marknadsföra er, bygga och vårda ert varumärke och ta tillvara på idéer för egen utveckling.

Vem eller vilka som ska delta och vara aktiva avgörs till stor del av vilken typ av organisation du jobbar inom. Är det en offentlig instans kan ditt och alla dina medarbetares deltagande på sociala medier vara absolut nödvändigt. Jobbar du inom tung industri kan det finnas andra och vassare kanaler där ni kan påverka och prata med målgrupperna.

Vad många glömmer bort är att sociala medier också är en kommunikationskanal som tar tid, som att prata i telefon. Att lägga ned tid på att diskutera och svara på allt som kan komma upp på sociala medier kanske inte matchar dina arbetsuppgifter eller färdigheter. I många fall bidrar du till företagets varumärkesbyggande på ett bättre sätt genom din kompetens inom helt andra områden. Att tillföra det man är bäst på gäller även här.

För att det ska vara lättare att hålla ihop dialogen och följa policyn är ett taktiskt drag att ha några få utvalda som skriver inlägg och svarar på frågor. Gärna personer som jobbar med information eller kommunikation.

Varför så populärt och effektfullt?

Att säga att vi är fängslade av sociala medier, både privat och professionellt, är en underdrift. Från att ha varit en social länk mellan vänner och likasinnade har det utvecklats till ett verktyg för framgångsrik marknadskommunikation. Varför?

Framgångssagan beror på att sociala medier fyller en plats i våra sociala behov som människor. Det som driver oss att komma tillbaka, läsa om andra och säga vad vi tycker är nyfikenhet och känslan av att tillhöra en grupp där vi kan göra oss hörda. Drifter som gjort att vi överlevt genom historien är de samma som triggar oss att använda sociala medier. Då är det lätt att förstå att de betyder så mycket för så många och samtidigt har blivit ett verktyg för att påverka andra (marknadsföring).

Redan 1943 beskrev psykologen Abraham Maslow fenomenet i sin behovspyramid:

 1. Behov av självförverkligande
 2. Behov av uppskattning
 3. Behov av kärlek och gemenskap
 4. Behov av trygghet
 5. Grundläggande behov

Vad ska jag prata om?

Har du inte en klar agenda på vad du vill ha sagt och hur du ska agera så finns det ett antal punkter som är fördelaktiga att sikta på: bemöta klagomål, lösa problem, räta ut missförstånd, få nya idéer och rekrytera.

Vill du använda sociala medier som en marknadsföringskanal så är det viktigaste att det inte uppfattas som reklam, då är du rökt. (”Vad sa han nu? Marknadsföring men inte reklam?”) Att marknadsföra sig på sociala medier innebär inte att vara påtvingande och högljudd. Det handlar mer om att leverera en nytta, något intressant, något som uppfattas som trovärdigt.

Guldkorn och fallgropar

Kan du företagets vision? Visionen ska vara motorn i vad du skriver och visar på sociala medier. Många förväxlar vision med mission. Låter du missionen sätta tonen på dina inlägg och svar finns risk att du blir kortlivad på sociala medier. Med andra ord, prata inte företag, försäljning eller varumärke. Fokusera på nyttan!

Var gärna personlig men inte privat. Att vara ärlig och uppfattas som trovärdig är heligt. Sociala medier kräver också att du är transparent och vågar släppa kontrollen. Samtidig har det de senaste åren paradoxalt nog också blivit ett sätt att behålla kontrollen över varumärket (se inlägget om content marketing).

Strategin är kompassen

Ditt engagemang och nyttjande av sociala medier måste vara en del av kommunikationsstrategin. Det måste finnas en tydlig målsättning och framförallt måste tiden du lägger ner ställas i relation till värde och resultat. Se därför till att mäta och ta till vara på resultaten av det du gör på sociala medier. I strategin bör också ingå vem på företaget som ska blogga och skriva svar och inlägg. Formulera en policy och skapa tydliga regler om det är flera som ska var med.

Summering: Dina 7 nycklar

 1. Gör en strategisk plan
 2. Lär känna din målgrupp
 3. Låt alla vara engagerade (men låt tjänst, kompetens och läggning avgöra vem som ska ha det som arbetsuppgift)
 4. Lös kundernas problem
 5. Tänk igenom innehållet
 6. Häng med i svängarna
 7. Använd rätt sociala medier

Läsvärt: Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, Lena Leigert (2013)