Digital Inhouse 2017

Att jobba inhouse är inne. Varje dag läser vi om företag som söker nya medarbetare till sin inhousebyrå. Du kanske själv har funderat på att anställa personal med kompetens att producera ert profil- och marknads­föringsmaterial. Eller är du kanske bara ute efter att spara in på dyra byråinköp, stärka varumärket eller få bättre kontroll på kommunikationen. I så fall kan det här kapitlet öppna dörren till det nya inhouse.

Vad är inhouse?
Begreppet digital är hetare än hett. Inte en artikel, föreläsning eller ett seminarium utan ett digitalt tema. Men trots att det talas om att vi måste anamma och utveckla vårt sätt att jobba med digitala processer, digitala strategier och digitala system har den traditionella inhousebyrån överlevt; en dinosaurie som fortfarande kippar efter andan bland digitala vulkaner.

Därmed inte sagt att dess existens är helt obefogad. Men både du och jag tycker nog att det borde finnas vassare och smartare sätt att bedriva inhouse-produktion. Sätt som maxi­merar nyttan med att jobba inhouse genom att engagera fler och få varumärket att växa där det gror som bäst – bland medarbetarna. Och det finns det! Så dags att använda de digitala krafterna, uppgradera definitionen av inhouse till version 2017 och klicka på den digitala arbetsprocessen.

Tänk digitalt
Jag brukar säga att marknadsföring och varumärkesarbete är ett sätt att tänka för att få medlen att matcha målet. Vad vill du få ut av er inhouse-produktion? Spara pengar, kontroll, ordning, enhetlighet, engagemang, struktur, tillgänglighet …?

Att släppa in den digitala arbetsprocessen fullt ut är ett nytt sätt att tänka; ett nytt sätt att ta fram informations- och marknadsföringsmaterial som samtidigt engagerar medarbetarna, sparar tid och göder varumärket. Hitta bara den process som passar er bäst; en som skapar ett kvalitetsflöde för produktion, kontroll, godkännande, beställningar och arkivering och som ger svar på vem som ansvarar för vad.

Digitala processer och system efterfrågas och erbjuds inom många områden: utbildning, kommunikationer, industriell produktion och ekonomi. Nu är det också dags att få in den i varumärkesarbetet.

Digital inhouse
Så vem är starkast? Den gamla trygga dinosaurien, inhousebyrån eller den snabba och smidiga digitala utmanaren? För att komma fram till svaret behöver du egentligen bara ställa en enda fråga: Vilken av lösningarna bidrar bäst till mitt företags varumärkesar­bete? En ledtråd: Var börjar varumärkesarbetet? Svar: Bland medarbetarna. I en genomarbetad och anpassad digital arbetsprocess kan alla delta och bidra. Var och en kan ta fram sitt eget profil- och marknadsföringsmaterial utan risk att kvaliteten på företagets kommunikation äventyras.

En digital snöbollseffekt
Mervärdena med en digital arbetsprocess för inhouse-produktion är som kramsnö i nedförsbacke, börjar den rulla blir bollen bara större. Genom att låta fler känna delaktighet ökar du dina medarbetares medvetenhet och känsla av att kunna påverka. Kunskapen och förståelsen för er marknadsföring och era kampanjer ökar internt tack vare att många fler än några få utvalda aktivt kan ta fram och använda ert marknadsmaterial. Det gör det också lättare att genomföra förändringar av er profil och nya kommunikationskoncept. Som du säkert varit med om så bjuder förändringar ofta på protester och motstånd i början. Att få fler som själva producerar och använder det nya materialet oftare betyder snabbare acceptans och genomslagskraft.

Med den digitala arbetsprocessen får du inte bara med alla på tåget. Du ger också dina medarbetare en chans att vara med och styra – åt samma håll!

En varumärkesresa
”Tåget” i den digitala arbetsprocessen bör vara ett system där alla medarbetare kan åka med. Vill du få ut maximalt av systemet så bör även samarbetspartners som fotografer, reklambyråer, mediaföretag, mässarrangörer och tryckerier få en tågbiljett. Som konduktör bestämmer du i vilka vagnar era partners ska få sitta. Några kanske bara ska åka med ett par stationer, andra hela resan.

Har du varit med och gjort en varumärkesresa vet du vilket arbete som krävs. Den digitala processen gör resan både lättare och snabbare. Och ju fler som kan åka med ju fortare går det – och delmålen kan passeras utan onödiga stopp:

 • Snabbare genomslagskraft vid förändringar
 • Tydliga vägar för ansvar, beslut, bokningar och godkännanden
 • Anpassat flöde
 • Löpande kontroll på kostnader
 • Central för bokningar, frågor och information
 • Återanvändning av tidigare kampanjer
 • Större genomslagskraft vid marknads­aktiviteter
 • Total kontroll på budskap, tonalitet, profil och bildspråk
 • Effektivare administration och produktion
 • Professionell produktion för webb och print
 • Snabbare genomförande av förändringar

Var god tag plats – dörrarna öppnas
Känner du att det är så här ni ska jobba men ser hinder och problem med att införa digital inhouse? Både du och jag vet att det alltid är en omställningsprocess när vi ska införa nya rutiner och system. För att lyckas så gäller det att göra processen till ett enkelt sätt att jobba och den mest självklara vägen att ta fram, söka, kontrollera, leverera och spara kommunikationsmaterial på. Gör det så enkelt och naturligt att dina medarbetare gärna berättar för andra hur ni jobbar.

7 råd på vägen för att lyckas:

 1. Snabb implementering
 2. Låt så många som möjligt delta från start
 3. Involvera chefer att slutgodkänna nya dokument
 4. Ha utsedda medarbetare som sköter systemet
 5. Gör systemet lättillgängligt
 6. Bjud in partners
 7. Utbilda