Content marketing, hetare än hett

I jakten på hungriga kunder avlöser trender och inriktningar varandra inom kommunikations- och varumärkesvärlden. Forskningsresultat, ny teknik och konkurrens är naturliga orsaker. Du har säkert kommit i kontakt med uttrycket content marketing. Och har du varit på seminarier och föreläsningar senaste året har det varit svårt att undgå. Att kalla det inne är en underdrift.

Om du inte redan använt content marketing som en del av din varumärkesstrategi så kanske du funderar på om det är nästa steg.

Begreppet content marketing har funnits i USA ett antal år men är bara ett par år i Sverige. Det dök upp snabbt och har som många engelska uttryck i Sverige gjort kometkarriär. Debatten är fortfarande het om vad som ska räknas som content marketing men några punkter är givna.

Sättet att lyfta fram sitt budskap är egentligen inte nytt. Det som gjort att det eskalerat är alla möjligheter nätet erbjuder där du som användare lättare kan äga och kontrollera dina marknadsföringskanaler, till exempel bloggar och hemsidor.

Huvudsyftet med content marketing är att ändra eller förstärka dina kunders beteende. Att göra dem till lojala kunder som ser värdet och är beredda att betala för det du säljer.

På webben kan vem som helst säga vad som helst om dig, ditt företag och dina produkter och göra kommentarerna läsbara för alla. Du kan snabbt förlora kontrollen på ditt varumärke när någon sprider illvilliga eller felaktiga rykten. Content marketing ger dig chansen att ta tillbaka en del av kontrollen med hjälp av samma kanaler.

Kundtidningen har länge varit en kanal för det som delvis kan liknas med content marketing, långt innan uttrycket myntades. Fördelen med webben är att det är lättare att ha dialog med kunden. Tycker läsaren att det du skriver är intressant ökar möjligheten att dina ord sprids vidare. Dessutom kräver webbkanalerna en betydligt lägre budget, även om en tryckt kundtidning erbjuder en annan dimension av påverkan.

Content marketing är ett medel, inte ett mål i sig. Strategin är att delge din målgrupp innehåll som uppfattas som intressant, lärorikt och även underhållande. Uppfattas det du publicerar som reklam kan det krävas lång tid och mycket arbete för att vinna tillbaks förtroendet. Innehållet och formuleringar måste vara ärliga och sakliga.

Tänk på att content marketing är en pågående process som går ut på att upprätthålla relationen med dina kunder. Den eller de kanaler du använder ska vara ett ställe där dina kunder trivs och vill komma tillbaka till.

Intressant läsning om content marketing-strategi.